Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kampania 16 Dni Akcji Bez Przemocy

W dniu 25 listopada 2022 roku  w Zespole Szkół i Placówek  Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Budujemy świat bez przemocy " promującego ogólnoświatową kampanię "16 Dni Akcji Bez Przemocy". Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zjawisko przemocy w rodzinie.                                                                              

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w konkursie wzięły udział szkoły podstawowe oraz średnie z terenu Powiatu Myśliborskiego a także Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne i Środowiskowe Domy Samopomocy.                                                         

Bardzo się cieszymy, że nasza akcja spotkała się z tak dużym odzewem. Informujemy także, że wkrótce będzie można zobaczyć relację z uroczystego wręczenia nagród  na naszej stronie internetowej a także w telewizji  TVB 24. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej