Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Cykl spotkań "Jest mi ze sobą dobrze"

Dnia 18.10.2023 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu tj. specjaliści Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu wraz z Panią Katarzyna Bartosik -Bussa pracownikiem socjalnym koordynującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w powiecie myśliborskim, rozpoczęli cykl spotkań w temacie "Jest mi ze sobą dobrze". Pierwsze spotkanie odbyło się w szkole podstawowej w Karsku, w którym uczestniczyło 38 dziewcząt z klas 5-8. Pogadanka miała na celu psychoedukację na tematy związane z postrzeganiem własnego ciała oraz samoakceptacji. Podczas spotkania podjęte zostały tematy dotyczące dorastania, szukania wsparcia u osób dorosłych oraz sztuki komunikacji. Znormalizowane zostały przykre, raniące słowa, którymi młode kobiety często zwracają się do siebie nawzajem, a także same do siebie. W ostatniej części przedstawiona została kwestia odpowiedzialności oraz konsekwencji za własne wybory oraz przyjęte normy społeczne. Podczas spotkania uczestniczki szkolenia brały aktywny udział w ćwiczeniach, zadawały pytania oraz podejmowały trudne rozmowy.

Galeria zdjęć

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej