Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

By pomagać skuteczniej…

Pracownicy Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie spotkali się z przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej.

Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy oraz informacja o realizowanym projekcie „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20 RPPO WZ 2014-2020, Działanie 7.6).
W spotkaniu uczestniczyła Pani Magdalena Zynda-Lis Dyrektor Centrum oraz Pani Anna Norsesowicz -Zastępca Dyrektora PCPR, która opowiedziała także o aspektach rodzinnej pieczy zastępczej. W trakcie dyskusji wskazano na możliwości nawiązania współpracy w celu bezpośredniego dotarcia do osób znajdujących się w kryzysie. Omówiono kwestie związane z podejmowaniem działań w przypadku nagłych zdarzeń losowych takich jak: pożary, wypadki w ruchu lądowym, powodzie, wybuchy czy zawalenia budynków.

W takich sytuacjach niesienie pomocy psychologicznej odbywać się będzie podczas pracy Zespołów Mobilnych na miejscu zdarzenia. RCK prowadzi także całodobowy dyżur telefoniczny pod nr 669-606-604.  Centrum czynne jest w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku. Informację z prośbą o kontakt można również wrzucać do skrzynki znajdującej się przed budynkiem przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: rck@pcprmysliborz.pl.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej