Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

30 kwietnia - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

W dniu 30.04.2021 r. na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

    30 kwietnia -  Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

        W dniu 30.04.2021 r. na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu, działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, całym sercem popiera tę szlachetną inicjatywę.

         Głównym jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych związanych z przekonaniem, iż kary cielesne a także inne formy przemocy wobec dzieci są najbardziej skutecznymi metodami wychowywania dzieci. Od 2010 roku w  polskich aktach prawnych sformułowano zakaz stosowania  kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

        Regionalne Centrum Kryzysowe oferuje szeroki wachlarz wsparcia, mającego wpływ na poprawę funkcjonowania środowiska rodzinnego. W ramach świadczonych usług proponujemy bezpłatne porady psychologa, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną, socjoterapeuty oraz umożliwiamy uczestnictwo w grupach wsparcia. Rodzicielstwo może obejść się bez przemocy.                                     

Nie bądź bierny wobec aktów krzywdzenia dzieci.  Zareaguj!

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej