„Prawne podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych - 26.11.13

Autoprezentacja z wykorzystaniem mowy ciała w obsłudze Klienta -25 i 26.11.13

Spotkania JPS i Organizacjami pozarządowymi- 07.11.13

Kurs języka migowego 23.08.13 do 08.11.13

Koordynowanie zespołem praconików - 15.05.2013 r

Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi- 24.04.2013 r

Stres i wypalenia zawodowe - 08.05.2013 r

Praca socjalna z rodziną - metody, techniki i zasady współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny -11.04.2013

Dziłalnośc Zespołó Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie-10.04.2013

Kodeks Postępowania Administracyjnego 03.04.2013