PORADNICTWO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

SPECJALIŚCI

Danuta Gaździcka-Słupińska

Radca Prawny od 1990 zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

mgr Izabela Michno

Neurologopeda, Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej.

W latach 1996 – 2012 pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku na stanowisku logopeda oraz
pedagog.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” - organizacji działającej na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.

Obecnie Dyrektor Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

mgr Jerzy Drobotko

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwent Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i
Młodzieży oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w dziedzinie Seksuologii.
W latach 2000 – 2012 pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku na stanowisku pedagog -
terapeuta. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” - organizacji działającej na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.  Obecnie Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „BRATEK”.