"Dzieci – dzieciom"

Integracyjna impreza pn. "Dzieci – dzieciom" odbyła się w dniu 16 czerwca 2013r. na targowisku miejskim w Myśliborzu. Do realizacji tego przedsięwzięcia PCPR zaprosił organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rodzin z dziećmi, przedstawicieli kościoła katolickiego oraz gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej (DPS, ŚDS, WTZ), szkoły, przedszkola, kluby miejskie i gminne, itp. Udział w imprezie wzięło ok. 300 osób - głównie rodzin z dziećmi. Znacząco w organizacji imprezy PCPR wsparł Burmistrz Myśliborza, bezpłatnie użyczając bezpieczne miejsce wraz z infrastrukturą, profesjonalną scenę, nagłośnienie i inne pożytki. W czasie festynu bezpieczeństwo uczestnikom zapewniała Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna. Instytucje te przygotowały dodatkową porcję atrakcji w postaci pokazu sprzętu czy możliwości obejrzenia panoramy miasta z perspektywy drabiny wozu strażackiego. Kupcy myśliborscy oraz członkinie kół gospodyń wiejskich sprzedawały własne produkty, ciasta, watę cukrową. Dzieci bezpłatnie korzystały z trampolin, jazdy wojskowymi motocyklami, rykszą i końmi. Dzięki inicjatywie i przy ogromnym zaangażowaniu pracowników PCPR – przedstawiciele różnych sfer życia społecznego w powiecie podjęli wyzwanie zjednoczenia sił dla realizacji wspólnej inicjatywy na rzecz dzieci. Festyn został oceniony pozytywnie przez przedstawicieli całego środowiska lokalnego.

            Bardzo istotną częścią przedsięwzięcia było przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania społeczności powiatu na określony rodzaj usług. W tym celu opracowano ankietę ewaluacyjną i pracownicy PCPR z pomocą wolontariuszy, przebadali w czasie imprezy 99 osób.

 

"Sprawni – Niepełnosprawnym"

Impreza "Sprawni – Niepełnosprawnym" odbyła się w dniu 15 września 2013r. na targowisku miejskim w Myśliborzu. Tym razem, podjęte działania adresowane były głównie do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Do organizacji przedsięwzięcia, w którym wzięło udział kilkaset osób, włączyli się przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Szczecina, takich jak Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Rodzajami Otępień "Jaskółka" oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Razem" działające przy Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Wł. Broniewskiego. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie "Jaskółka", które w trakcie tej współpracy wykazało się wyjątkową kreatywnością m.in. w zakresie pozyskiwania sponsorów na sfinansowanie kosztów festynu i wsparcia merytorycznego. Do udziału w imprezie "Sprawni – Niepełnosprawnym" zaproszono wszystkie jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, DPS, ŚDS, WTZ i NGO. Zaproszenie przyjęli również dyrektorzy  domów pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego ze Szczecina i Reska. Dla uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji, a oprawę muzyczną zapewniły zespoły instrumentalno – wokalne z domów pomocy społecznej. Powiatowi przedsiębiorcy różnych branż mieli okazję zaprezentować i sprzedać swoje wyroby, a rzemieślnicy zareklamować swoją działalność.

W czasie trwania festynu, w siedzibie PCPR zorganizowano bezpłatne konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców powiatu, m.in. z zakresu zaburzeń pamięci. Porad udzielali lekarze psychiatrzy, radca prawny i specjalista pracy socjalnej. Równocześnie pracownicy PCPR i wolontariusze przeprowadzili badania ankietowe wśród uczestników imprezy. Badaniu poddało się 100 osób niepełnosprawnych.