Zorganizowanie w ramach projektu Ośrodka Wsparcia Dziennego wynikało z potrzeb środowiska lokalnego. Ośrodek funkcjonuje w tym samym budynku, w którym prowadzone jest poradnictwo, jest to element pozytywnie wpływający i zachęcający rodziców do  skorzystania z porady specjalisty. W Ośrodku Wsparcia Dziennego organizowane są zajęcia dla dzieci zaniedbanych wychowawczo i edukacyjnie celem wyrównania deficytów rozwojowych i wsparcia rozwoju dziecka. Wspieranie rozwoju odbywa się poprzez organizację zajęć pobudzających i rozwijających zainteresowania, a także zajęć terapeutycznych dla dzieci po doznanych urazach psychicznych. OWD prowadzi swoją działalność w godzinach od 15.00 do 19.00, w dni powszednie, dla dzieci w 2 grupach wiekowych (grupa młodsza i grupa starsza) średnio 15- 20 dzieci. Dla każdej grupy wiekowej został opracowany plan działań dostosowany do poszczególnej grupy.

 

 

Wyjazd do Przelewic 27.08.2013 r

Wizyta w małpim gaju z okazji zakończenia roku szkolnego 2012 - 2013

Zajęcia z lepienia gliny zorganizowane przez opiekunki OWDz w Barlineckim Ośrodku Kultury luty 2013

Spotkanie dla rodzin z dziećmi i rodzin z osobami niepełnosprawnymi uczestniczących w projekcie Barlinek 12.10.2013 r

Mikołajki 2012 z wizytą na kręglach

Bal Karnawałowy dla dzieci z OWDz 2013

Zajęcia muzyczno - rytmiczne