„Schematom STOP!

Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jest liderem nowego projektu, którego celem jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wprowadzenie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Ponadto praca z rodzinami wyłonionymi w pilotażu ma na celu wypracowanie i realizację „Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej”.

W ramach realizowanego pilotażu na terenie powiatu myśliborskiego powstaną dwa zespoły z Gminy Barlinek, Gminy Myślibórz i Gminy Dębno: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI).

Zadaniem PZKW będzie m.in. przygotowanie szczegółowych zasad współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej i instytucji rynku pracy w ramach testowania modeli oraz opracowania tzw. Lokalnego Programu Interdyscyplinarnego Współpracy (wspólnego lokalnego katalogu działań) integrującego pracowników instytucji obu obszarów we wspólnych działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem.

MGI natomiast będą odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie rodzinnych programów dla 10 wybranych wielodzietnych rodzin objętych pilotażem tj.:

 -4 rodziny z Gminy Myślibórz

- 3 rodziny z Gminy Barlinek

- 3 rodziny z Gminy Dębno

W ramach projektu będą realizowane 4 moduły skierowane do rodziny w terminie do 31-12-2014r.:

1. Moduł prozatrudnieniowy

2. Moduł społeczny i integracyjny

3. Moduł rodzinny

4. Moduł sport i kultura

 

Program skierowany jest do rodzin:

1. wielodzietnych: 3 i więcej dzieci. W składzie rodziny mogą być dzieci w wieku do 26 roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki;

2. bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców) będących w wieku aktywności zawodowej w tym długotrwale bezrobotnych;

3. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;

4. kryteria dodatkowe: niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, struktura rodziny, niepełnosprawność.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Myśliborzu

Beata Kołodziejek

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

To już pół roku

         Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez PCPR w Myśliborzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, jest już na półmetku.

        W ramach naszej półrocznej pracy, zorganizowaliśmy już niektóre z zamierzony kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe uczestników projektu. Zorganizowany został również warsztat pn.: „Święta mają moc – Dzień ojca. Dzień dziecka” w Ośrodku wypoczynkowym w „Janowie”, dzięki któremu rodziny mogły wspólnie spędzić czas, podnieść swoje kompetencje wychowawcze oraz zacieśnić więzi rodzinne. Podczas warsztatu, przeprowadzone zostały rodzinne konkursy z nagrodami, grillowanie a także rejs statkiem po jeziorze Barlineckim.        

        Projekt „Schematom STOP!” dostarcza wiele możliwości. W dalszym etapie jego realizacji przewidujemy zorganizowanie kolejnych kursów zawodowych mających na celu pomoc ludziom bezrobotnym w znalezieniu pracy i uwolnienie się od systemu pomocy społecznej. Pragniemy również zorganizować dla uczestników tygodniowy wyjazd rodzinny do jednej z nadmorskich miejscowości oraz dwu tygodniową kolonię dla dzieci. Przez udział w warsztatach chcemy aby rodziny pozyskały wiedze jak żyć, jak spokojnie rozmawiać, jak wychowywać i efektywnie spędzać czas razem.

        Chcemy otworzyć również „Centrum dla Rodzin” gdzie rodziny, nie tylko objęte wsparcie, będą mogły skorzystać z porady prawnej, psychologicznej czy zawodowej. Beneficjenci będą mogli skorzystać z Internetu w poszukiwaniu pracy, przyjść z prośbą o pomoc w napisaniu CV czy po prostu porozmawiać o swoich problemach.

 

 

 

Wakacje

           Sezon wakacyjny w projekcie zaczęliśmy spotkaniem integracyjnym dnia 5 lipca 2014 r., pn.: Warsztaty „Święta mają moc – Dzień ojca, dzień dziecka”. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym „Janowo” w Barlinku. Spotkanie to miało na celu, pokazanie rodzinom uczestniczącym w pilotażu, jak ważna jest więź rodziców z dziećmi, jak ogromną rolę pełni w życiu każdego człowieka rodzina oraz jak cenne są dobre relacje w niej panujące. Dzieci zobaczyły jak rodzina może kształtować ich osobowość i charakter. W czasie warsztatów rodziny przyrządzały posiłki, bawiły się i uczestniczyły w konkursach spędzając przy tym wspólnie czas.  Jedną z zabaw było przedstawienie w formie rysunku wizerunku swojej rodziny. Rodzice razem z dziećmi uczestniczyli również w pokazie mody, gdzie dzieci przygotowywały i ubierały rodziców w stroje z bibuły. Główną atrakcją warsztatu był rodzinny rejs statkiem po Jeziorze Barlineckim. 

 "Moja rodzina"

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            W sezonie wakacyjnym w dalszym ciągu prowadzone były kursy i szkolenia. Dnia 5 sierpnia 2014 r., 21 dzieci z powiatu myśliborskiego z rodzin zrekrutowanych do projektu wzięło udział w kolonii stacjonarnej w Pogorzelicy. Dzieci pojechały na 8 dniowy turnus z mnóstwem atrakcji i zabaw. W ramach tej kolonii również dnia 13 września zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazdy do Poczdamu do Biosfery gdzie dzieci skorzystają z warsztatów: „zielona klasa” oraz zwiedzą miasto. 

 

        Dla rodzin projektu „Schematom STOP!” zostanie również zorganizowany tygodniowy wyjazd nad morze do OW „Rzemieślnik” w Międzywodziu. Wyjazd podzielony został na dwie tury z czego pierwsza jedzie 18 sierpnia do 23 sierpnia 2014 r., a druga od 25 sierpnia do 30 sierpnia 2014 r.