ZIMOWE KOLONIE TERAPEUTYCZNE

Za nami pierwsze zimowisko terapeutyczne w Węgorzewie. W dniach od 20 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r. 40 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i z rodzin objętych wsparciem w ramach projektu z terenu Powiatu Myśliborskiego wyjechało do Węgorzewa.

 

Podczas wyjazdu prowadzone były zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe (socjoterapia) przez wykwalifikowanego psychologa, w szczególności dotyczące: integracji i budowania dobrego klimatu, rozładowania napięcia psychoruchowego, zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zasad w relacjach z dorosłymi, współpracy bez agresji, odreagowywania napięć i trudnych emocji, poczucia własnej wartości w oparciu o indywidualne ćwiczenia i informacje zwrotne od grupy, odkrywania siebie oraz swoich mocnych stron, wartości w życiu młodego człowieka, rozwiązywania konfliktów i problemów, co stanowi bodziec do lepszego porozumiewania się.

 

Podczas zimowiska stosowano metodę pracy praktycznego działania, pogadanki, rozmowy, zajęcia sportowe, gry sprawnościowe, zwiady i gry terenowe, zarówno w grupach wiekowych jak i wspólnie w jednej grupie. Dzieci zwiedziły Muzeum Kolejnictwa w Węgorzewie, Muzeum Kultury Ludowej, uczestniczyły w całodniowej wycieczce do Kwatery Adolfa Hitlera w Gierłoży, do Kościoła i Klasztoru w Świętej Lipce oraz Twierdzy Boyen w Giżycku.

 

Dzieci rozwijały samodzielność podczas codziennych czynności samoobsługowych, porządkowych i higienicznych (konkurs czystości i porządku), właściwe gospodarowanie swoimi pieniędzmi. Koloniści uczyli się także opieki nad innymi: młodszymi i niepełnosprawnymi dziećmi. Uczestnicy zimowiska brali udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Większość twórczości indywidualnej małoletnich była oceniana i nagradzana.

 

ZIMOWE KOLONIE TERAPEUTYCZNE - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]