Zajęcia w Punkcie Wsparcia Dziennego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, uprzejmie informuje, iż w związku z okresem wakacyjnym – do końca sierpnia zajęcia w Punkcie Wsparcia Dziennego, odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00


Punkt Wsparcia Dziennego zapewnia uczestnikom m. in. opiekę w czasie wolnym od zajęć, rozwijanie umiejętności i uzdolnień, profilaktykę wychowawczą, organizację zajęć, gier i zabaw rozwojowych, zajęcia w następujących kołach zainteresowań:


  1. Plastyczne - w poniedziałki w godzinach od 10ºº do 12ºº
  2. Muzyczne – w poniedziałki i piątki od 13ºº do 14ºº,
  3. Informatyczne - we wtorki i środy od 13ºº do 14ºº,
  4. Taneczne – w czwartki od 10ºº do 12ºº.

Udzielane jest również Uczestnikom Punktu wsparcie specjalistyczne, tj. m.in:


  1. Socjoterapeutyczne,
  2. Pedagogiczne,
  3. Logopedyczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Kierownika Punku Wsparcia Dziennego lub wychowawcy przy ul. Za Bramką 8 (parter Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu) lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, telefonicznie: 95 747 2303.


Serdecznie zapraszamy!


Anna Norsesowicz
PCPR w Myśliborzu


Zajęcia w Punkcie Wsparcia Dziennego - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]