Punkt Wsparcia Dziennego

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z usług Punktu Wsparcia Dziennego z siedzibą w Myśliborzu, przy ul. Za Bramką 8.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Powiatu Myśliborskiego na zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 15°º do godziny 19ºº.

 

Punkt Wsparcia Dziennego zapewni uczestnikom m. in. opiekę w czasie wolnym od zajęć, pomoc w nauce, rozwijanie umiejętności i uzdolnień, profilaktykę wychowawczą, organizację zajęć, gier i zabaw rozwojowych, zajęcia w kołach zainteresowań – plastyczne, muzyczne, taneczne i informatyczne, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, których celem będzie propagowanie zdrowego stylu życia oraz poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie, problemem alkoholowym. Podejmowane będą także działania mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów z rodziną i otoczeniem rówieśniczym, pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych, kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów dziecka z rodziną i otoczeniem rówieśniczym. Zapewnione również będzie wsparcie specjalistyczne.

 

Głównym celem działalności Punktu Wsparcia Dziennego jest wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

 

Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne, wymagana jest jedynie zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, lub telefonicznie; 95 747 2303.

 

Anna Norsesowicz

PCPR w Myśliborzu

 

Punkt Wsparcia Dziennego - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]