OGÓLNODOSTĘPNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa  pedagogicznego mającego na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.

W miesiącu grudniu pedagog przyjmuje Mieszkańców Powiatu w dniu 06.12.2017 r. w godzinach od 15ºº do 19ºº.

Spotkania odbywają się w Myśliborzu w Punkcie Wsparcia Dziennego przy ul. Za Bramką 8 (parter Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu).

 

Anna Norsesowicz

PCPR w Myśliborzu