LETNIE KOLONIE TERAPEUTYCZNE

Za nami letnie kolonie terapeutyczne w Kołobrzegu. Odbyły się w dniach 14.08 – 23.08.2017r. dla 40 dzieci i młodzieży z Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza” numer SL2014:RPZP.07.06.00-32- K025/16 finansowanego ze  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach wypoczynku organizowane były zajęcia socjoterapeutyczne i wyjazdy edukacyjno- krajoznawcze. Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane były do dzieci i młodzieży zagrożonych  nieprzystosowaniem społecznym.

Głównymi celami programowymi prowadzonych zajęć podczas letniego wypoczynku dla małoletnich było m.in.: przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, konfliktom z rówieśnikami, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym: piciu alkoholu, paleniu papierosów i sięganiu po środki odurzające, kształtowanie zdrowego stylu życia, nieradzenie sobie z emocjami.                                                                                          

Cele szczegółowe to:

  1. Przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności i aktywnego udziału w

      życiu społeczeństwa.

  1. Informowanie uczestników kolonii o konsekwencjach; picia alkoholu, zażywaniu środków uzależniających oraz zachowań agresywnych i stosowania przemocy, wskazywanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposoby radzenia sobie z nimi, wzmacnianie postawy,, Nie biorę”.
  2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży  bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
  3. Kształtowanie postaw asertywnych.
  4. Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie umiejętności  pokonywania barier komunikacyjnych.
  5. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
  6. Pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych  bez spożywania alkoholu i innych substancji uzależniających.

Zadania z realizacji przeprowadzonych zajęć dla uczestników kolonii socjoterapeutycznej odbyły się w formie wykładów, dyskusji, pogadanek, zabaw oraz zajęć warsztatowych. Zajęcia przeprowadzone były z terapeutą, wychowawcami i pielęgniarką. Dzieci brały udział w kolonijnym konkursie czystości, zabawach integracyjnych, wycieczce do Kołobrzegu i zwiedzaniem zabytków, zajęciach socjoterapeutycznych pn. „Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości – ocena swojej siły i wartości”, „Agresja i przemoc – czym jest agresja werbalna”, „Zasady dobrej komunikacji – umiejętności społeczne”,„Jak radzić sobie ze stresem”,„Sztuka odmawiania i decydowania”, „Edukacja z zakresu problemów alkoholowych”. Wpływ używek na zdrowie (palenie, picie alkoholu, narkotyki), „Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości – ocena swojej siły i wartości”, „Umiejętności relaksacji”, wieczorkach integracyjnych, grillu, wspólnych wyjściach i zabawach na plaży,     w spartakiadzie kolonijnej, dyskotece, „Neptualiach”, wycieczce do Ustronia Morskiego,  turnieju tenisa, wycieczce do Koszalina i innych atrakcjach. Uczestnicy kolonii wykonywali postawione im zadania sumiennie i z dużym zaangażowaniem. Prace indywidualne małoletnich były oceniane i nagradzane.

 

 

LETNIE KOLONIE TERAPEUTYCZNE - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]