Do Punktu Interwencji Kryzysowej można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą. W związku z działalnością Punktu Interwencji Kryzysowej  dla wszystkich mieszkańców z terenu Powiatu Myśliborskiego świadczone są następujące formy pomocy:

- kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym oraz doświadczających przemocy w rodzinie

- interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,

- prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,

-.prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej, bądź rodzinnej oraz poradnictwa   psychologicznego,

-.udzielanie schronienia dla osób doznających przemocy (hostel),
- pomoc prawna,

- działanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia  sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Z usług Punktu Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi standardami funkcjonuje procedury postępowania interwencyjnego.  W efekcie tych działań funkcjonuje telefon interwencyjny                  ( 669 606 604 ) z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Myśliborskiego w nagłych kryzysach.

 

 

Wykaz placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu MyśliborskiegoGMINA BARLINEK:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku+
ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek
Tel. 95 746 00 14
poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00;
Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku
ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek
Tel. 95 746 00 14
poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00;


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku
ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek
Tel. 95 746 00 14
poniedziałek – piątek od 7.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00;


Poradnia Leczenia Uzależnień
      ul. Szpitalna 11, 74-320 Barlinek
      tel. 601 990 606
      Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 10.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 10.00 – 16.00
Czwarte:9.00 – 17.00


Komisariat Policji w Barlinku
ul. Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek
Tel. 95 747 12 05 – sekretariat
      95 747 12 11 – oficer dyżurny
      Tel. alarmowy: 997 lub 112

GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 39;


Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
       ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 39;


Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 39

GMINA DĘBNO:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno
tel./fax (095) 760 93 45;


Gminny Zespół Interdyscyplinarny D/S Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno
tel./fax (095) 760 93 45;


Gminny punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
ul.  Kościuszki 17, 74-400 Dębno
tel. 95 760 46 83
     Konsultanci:
Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie:
Poniedziałek; 8:00-14:00
Wtorek: 10:00-12:00
Środa: 8:00-12:00
Czwartek: 8:00-13:00
Piątek:  8:00-11:00
Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:
Poniedziałek 15.00 - 18.00
Wtorek 15.00 - 18.00
Środa 14.00 - 18.00
czwartek 8.00 - 13.00
Psycholog:
piątek 12:00-15:00


Komisariat Policji w Dębnie
ul. Kościuszki 7, 74-400 Dębno
Oficer Dyżurny tel. 95 760 94 21 fax. 95 760 94 35

GMINA BOLESZKOWICE:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Generała Świerczewskiego 24, 74 - 407 Boleszkowice
tel/fax 095 760 62 31;


Gminny Zespół Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Generała Świerczewskiego 24, 74 - 407 Boleszkowice
tel/fax 095 760 62 31

GMINA MYŚLIBÓRZ:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
Telefon: (95) 7472061;


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
Tel. 95.74.72.303 lub 95.74.97.781


Punkt Interwencji Kryzysowej
Całodobowy tel. interwencyjny: 697 415 749
     Poradnictwo specjalistyczne:
Prawnik: Poniedziałek w godz. 15.30 – 17.30
Psycholog: środa w godz. 9.30 – 11.30
Psychoterapeuta: środa w godz. 15.30 – 17.30
Pedagog: środa 15.30-17.30


Gminny zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Łużycka 4, 74-300 Myślibórz
Tel. 784 216 876
Pon. Wt. Śr – 16.00.-18.00;


Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu
ul. Piłsudskiego 4
74-300 Myślibórz


Oficer Dyżurny tel. 95 747 75 11 fax. 95 747 75 13
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Łużycka 4, 74-300 Myślibórz
tel. 601 990 606.

 W gminach Powiatu Myśliborskiego funkcjonują Gminne zespoły Interdyscyplinarne gdzie mogą uzyskać pomoc osoby doświadczające przemocy w rodzinie  

Adresy Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych:

Gmina Barlinek

Katarzyna Kiełbasa

Przewodnicząca

Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Strzelecka  29

74-320  Barlinek

 

Gmina Myślibórz

Ewa Boroń

Przewodnicząca

Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. 1- go Maja 19

74-300 Myślibórz

 

Gmina Dębno

Małgorzata Kubicka

Przewodnicząca

Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Droga Zielona 1

74-400 Dębno

 

Gmina Nowogródek Pomorski

Justyna Adamiak

Przewodnicząca

Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

 

 

Gmina Boleszkowice

Ewa Jamorka

Przewodnicząca

Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego

ul. Świerczewskiego 24

74-407  Boleszkowice.
 

W związku z realizacją zadań własnych powiatu, prowadzony jest program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. w roku 2015 planowana jest jego kolejna edycja. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowany psychologiczny doradca rodzinny- doświadczony mediator.  Zapraszamy osoby chętne do udziału w programie.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej posiada również tzw. „miejsca interwencyjne” dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, wymagającej krótkoterminowego schronienia (szczególnie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie). Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (przemoc domowa, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, alkoholizm). Hostel dysponuje 5 miejscami noclegowymi, osoby w nim przebywające mają zapewnione schronienie, wyżywienie oraz doraźną opiekę koordynatora PIK. W sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia możliwość udzielenia schronienia do 3 miesięcy. Decyzję o skierowaniu do hostelu  wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy. Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej.