Inspektor ochrony danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@pcprmysliborz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

ul. Północna 15

74-300 Myślibórz

tel. 95 747 23 03


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU [PDF]


KLAUZULA INFORMACYJNA WNIOSKODAWCY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU [PDF]


KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU [PDF]