Aktualności

Zawartość

Wnioski w ramach Programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ II

Opublikowany 2019/25/09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z przyjemnością informuje, że Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w formie papierowej oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON).

Wnioski na semestr I/zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 będzie można składać od dnia 25 września do dnia 10 października 2019 r.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

 

Uwaga Studenci !  – ta informacja Państwa ucieszy.

Zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku- pkt 13 ppkt 8 w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW możesz wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800 zł.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Opublikowany 2019/08/20


Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

 

Wybrano ofertę:

POMOC PSYCHOLOGICZNA I EDUKACYJNO – SZKOLENIOWA mgr Małgorzata Modrzejewska ul. Poronińska 8A, 71-023 Szczecin

Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 201l r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób za­trudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyj­nych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania ko­rekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 201l r., Nr 50, poz. 259).

Myślibórz, dnia 19 sierpnia 2019 r.

DYREKTOR
Iwona MadajczakZapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Opublikowany 2019/06/19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie


Zapytanie [PDF]

Zapytanie [DOCX]

AKTUALNOŚCI

Opublikowany 2019/06/12


Informujemy, że w dniu 12.06.2019 r. dyżur pedagoga w Punkcie Interwencji Kryzysowej odbędzie się w godzinach od 12.00 do 13.00PRELEKCJA W SZKOŁACH

Opublikowany 2019/16/25
W dniach 6- 13 czerwca 2019r pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Hryniewiecka-Rubinowska  prowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J Korczaka w Kierzkowie oraz Szkoły Podstawowej im. A Mickiewicza w Golenicach. Zajęcia dotyczyły wzrostu świadomości i wiedzy w świetle zapisów Konwencji Praw Dziecka oraz poszeszenia wiedzy dotyczącej praw dziecka w środowisku rodzinnym i organizacjach zajmujących się ochroną praw człowieka.  Zajęcia prowadzone były w klasach 1-3 oraz 4 -8 . Łącznie w zajęciach brało udział 135 uczniów.  Na zakończenie dzieci otrzymały plakaty z prawami dziecka oraz plany zajęć.  Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do szkół pani Joannie Przepiórce- pedagogowi szkolnemu. Zapraszamy do współpracy pozostałe szkoły.

 

 

Ogłoszenie dotyczące szkolenia

Opublikowany 2019/06/25


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim uprzejmie informuje, iż Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie uruchomił rekrutację na szkolenie
dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Ośrodka, tj. Szczecin ul. Mickiewicza 3. Przedmiotowe szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy, natomiast przeprowadzone jest
w oparciu o program „Przyjazny dom”, który uzyskał akredytację na kolejne lata MRPiPS – nr 10/2018/RZ.

 

Przewidziane terminy spotkań:

14.09.2019r. godz. 10-18

15.09.2019r. godz. 9-17

29.09.2019r. godz. 9-17

12.10.2019r. godz. 9-17

20.10.2019r. godz. 9-17

27.10.2019r. godz. 9-17

10.11.2019r. godz. 9-18

30.11.2019r. godz. 9-18 – w tym 5 godzinny blok dla zawodowych rodzin zastępczych.

 

Ośrodek Adopcyjny SRK przyjmuje zgłoszenia na szkolenie do dnia 05.09.2019 roku.
O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie prowadzone jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim.

 

 

 

 

                                                                                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                          w MyśliborzuZapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Opublikowany 2019/06/19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie


Zapytanie [PDF]

Zapytanie [DOCX]

AKTUALNOŚCI

Opublikowany 2019/06/12


Informujemy, że w dniu 12.06.2019 r. dyżur pedagoga w Punkcie Interwencji Kryzysowej odbędzie się w godzinach od 12.00 do 13.00ŻYCZENIA

Opublikowany 2019/04/18

Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

PCPR w MyśliborzuProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.

Opublikowany 2019/03/07

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.Protokół [PDF]Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.

Opublikowany 2019/02/05

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

W trybie §23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 12.02.2019 r. do 26.02.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu (tablica ogłoszeń Starostwa), oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15(tablica ogłoszeń, Punkt konsultacyjny pok. nr 300).

 Program Przeciwdziałania Przemocy – projekt[PDF]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/60/2019 [PDF]

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 18/60/2019 [PDF]

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 18/60/2019 [PDF]ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Opublikowany 2018/12/24

WYNIK POSTĘPOWANIA

Opublikowany 2018/12/14

Wynik postępowania na usługę przeprowadzenia 3 dwudniowych szkoleń dla rodzin objętych wsparciem w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wynik postępowania ofertowego [PDF]

WYNIK POSTĘPOWANIA

Opublikowany 2018/12/12

Wynik postępowania na usługę przeprowadzenia 3 dwudniowych szkoleń dla rodzin objętych wsparciem w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wynik postępowania ofertowego [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/12/12

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia 3 dwudniowych szkoleń dla rodzin zastępczych w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/12/04

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia 3 dwudniowych szkoleń dla rodzin objętych wsparciem w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu niniejszym udostępnia materiały Rzecznika Praw Dziecka Działu Komunikacji Społecznej.

Opublikowany 2018/12/03

W lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do projektu Ray Państw Morza Bałtyckiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa Równość i Obywatelstwo 2014-2020- „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego”.

Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD.

Celem projektu jest praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ- faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu.

W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktykantów, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych    w poszczególnych obszarach które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem:

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacjeKAMPANIA

Opublikowany 2018/11/23

Powiat Myśliborski przystępuje do Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” przeciw przemocy wobec kobiet, który trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania „Biała wstążka” jest największą na świecie społeczną inicjatywą, mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet organizowaną już w ponad 55 krajach. Odbywa się w ramach światowych 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Symbolem kampanii jest biała wstążka, którą noszą mężczyźni na znak osobistego zobowiązania, że nigdy nie będą stosować przemocy, akceptować jej lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania ma na celu podkreślenie roli reagowania oraz okazania wsparcia osobom doświadczającym przemoc zgodnie z myślą przewodnią Kampanii: „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”.

W tegoroczną kampanię zaangażowane zostały Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Myśliborskiego, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowa Komenda Policji w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Myśliborzu, Fundacja Społeczności Lokalnych Plaster Społeczny „Uwierz w siebie”, Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu, szkoły powiatowe, lokalne zakłady pracy i sklepy.  Kampania została także rozpropagowana za pośrednictwem  facebooka.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy wobec kobiet.

Zachęcamy wszystkich do czynnego włączenia  się w akcję!!!

Pomysłodawcą i koordynatorem działań w ramie Kampanii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu- Punkt Interwencji Kryzysowej- P. Magdalena Hryniewiecka- Rubinowska.

 
ŻYCZENIA

Opublikowany 2018/11/21Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/09/13

Wyniki postępowania na usługę przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej spokrewnionej oraz opinii psychologicznych w okresie od 20 września 2018 r. do 31 października 2018 r. w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/08/31

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej spokrewnionej oraz opinii psychologicznych w okresie od 20 września 2018 r. do 31 października 2018 r. w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/08/29

Wyniki postępowania zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 12 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]INFORMACJA

Opublikowany 2018/08/17

Stowarzyszenie ,,MÓJ DOM” działające na rzecz dzieci z rodzin zastępczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  przez  Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. korzysta ze wsparcia.

Właśnie zakończył się program pomocowy na rok 2017, z którego skorzystały 103 osoby - dzieci i opiekunowie Zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka zamieszkujących na terenie powiatu myśliborskiego. Odbierana żywność jest w tym samym dniu rozwożona bezpośrednio do Rodzinnych Domów Dziecka i Zawodowych Rodzin Zastępczych. Obecnie przygotowujemy się do podpisania nowej umowy z nowego programu pomocowego na 2018 rok.

Prezes Zarządu
Teresa BartkiewiczZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/08/07

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 12 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/07/27

Wyniki postępowania na usługi wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/07/23

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego - 6.5.1 Rozeznanie rynku na zadanie pn.: usługa szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 13 osób sprawujących pieczę zastępczą w dniach 3-7 września 2018 r. w czasie wyjazdowego szkolenia w Dziwnówku w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]"DOBRY START"

Opublikowany 2018/07/19

RZĄDOWY PROGRAM

 ,,DOBRY START”


Więcej informacji >>KLIKNIJ<<OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS

Opublikowany 2018/07/19

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu: Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2021 - okres realizacji zadania od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.08.2021r.

Pełna treść ogłoszenia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/07/17

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla 12 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyjasnienia do zapytania ofertowego

Opublikowany 2018/07/06

Dotyczy zapytania ofertowego - 6.5.1 Rozeznanie rynku na usługę szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 13 osób sprawujących pieczę zastępczą w dniach 3-7 września 2018 r. w czasie wyjazdowego szkolenia w Dziwnówku w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/07/02

Zapytanie ofertowe - 6.5.1 Rozeznanie rynku na usługę szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 13 osób sprawujących pieczę zastępczą w dniach 3-7 września 2018 r. w czasie wyjazdowego szkolenia w Dziwnówku w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/06/27

Wyniki postępowania na zapytanie ofertowe - 6.5.1 Rozeznanie rynku na usługę szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 13 osób sprawujących pieczę zastępczą w dniach 3-7 września 2018 r. w czasie wyjazdowego szkolenia w Dziwnówku w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/06/26

Wyniki postępowania na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/06/20

Zapytanie ofertowe - 6.5.1 Rozeznanie rynku na usługę szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 13 osób sprawujących pieczę zastępczą w dniach 3-7 września 2018 r. w czasie wyjazdowego szkolenia w Dziwnówku w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]KONDOLENCJE

Opublikowany 2018/06/19

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”

Ks. J. Twardowski

 

Z wielkim bólem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Babci

naszej koleżanki Marty.

Rodzinie oraz bliskim składamy kondolencje i łączymy się  w tym trudnym czasie.

Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Myśliborzu
KONDOLENCJE

Opublikowany 2018/06/19

Z głębokim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jerzego Danielkiewicza

długoletniego Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu,

dobrego i życzliwego człowieka.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy współczucia

składają pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/06/14

Zapytanie ofertowego na przeprowadzenie "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/06/14

Wyniki postępowania na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie"

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Informacja

Opublikowany 2018/06/12

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Specjalista pracy socjalnej – II  stopnia”.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych z całej Polski w ramach projektu UE!

II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:

- Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami,

- Praca socjalna z osobami uzależnionymi.

Uczestnikom zapewniamy dodatkowe wsparcie:

• Materiały dydaktyczne

• Wyżywienie

• Zakwaterowanie

• Zwrot kosztów dojazdu

Szkolenie realizowane będzie na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie,  Plac Kilińskiego 3, Więcej informacji, między innymi na temat zapisów i warunków uczestnictwa na

stronie:

www.szczecin.wspkorczak.eu 

 

 

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

tel. 91 422 51 32

 OPS Rekrutacja [PDF]

Projekt IX Rekrutacja [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/06/08

Wyniki postępowania na zapytanie ofertowe na usługi wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - Nabór do szkół

Opublikowany 2018/06/08

DO NASZEJ PLACÓWKI PROWADZIMY NABÓR PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie oferuje kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 6 do 24 lat.

Prowadzimy nauczanie w następujących typach szkół:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Gimnazjum (do 2019 r.),
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (do 2019r.)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia - funkcjonuje od 1.09.2017 r.
   

SZKOŁA PODSTAWOWA

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

GIMNAZJUM

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy ukończyli gimnazjum,

·  nauka trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania do 24 roku życia

·  szkoła przygotowuje uczniów, zgodnie z ich możliwościami, do podejmowania pracy

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - będzie funkcjonować do 2019 r. - do czasu jej wygaszenia (kierunek: kucharz i ogrodnik)

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - funkcjonuje od 1 września 2017 r.

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Zawody w szkole branżowej:

1. kucharz - 3-letni cykl kształcenia

2. ogrodnik - 3-letni cykl kształcenia


Szczegóły naboru do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie

 

Zasady rekrutacji

1. Wymagane dokumenty:

1)   podanie o przyjęcie do szkoły

Do podania należy dołączyć (w późniejszym terminie):

 

a) potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (należy dostarczyć po 22 czerwca 2018 r.),

b) potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (należy dostarczyć po 22 czerwca 2018 r.),

c) zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (należy dostarczyć po 22 czerwca 2018 r.),

d) orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) podanie o przyjęcie do internatu, jeśli kandydat ma utrudniony dojazd do szkoły,

2)   kartę zdrowia (dostarczana po przyjęciu do szkoły);

3)   trzy aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie (dostarczane po przyjęciu do szkoły);

4)   kserokopia aktu urodzenia (dostarczana po przyjęciu do szkoły);

     Udzielamy pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów!

 

Dla wszystkich chętnych zapewniamy nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony INTERNAT

 

Szczegóły dotyczące internatu ⇒ kliknij   INTERNAT

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a, nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona !!!

Dużo ważnych informacji o naszym Ośrodku znajduje się również wFOLDERZE.

Aby je poznać kliknij poniższy link:

FOLDER OŚRODKA

 

 

ZOBACZ

KIERUNEK KUCHARZ - PREZENTACJA PROMUJĄCA

KIERUNEK OGRODNIK - FILM PROMUJĄCY

 

Kontakt z nami:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna


Telefon/fax : 91 414 16 91

Adres www: http://soswchojna.edupage.org

E-mail szkoły: sosw_chojna@interia.pl

 

Pomożemy w pozyskaniu niezbędnych dokumentów i odpowiemy na wszelkie pytania związane z naborem i funkcjonowaniem placówki (telefonicznie, e-mailowo, a najlepiej bezpośrednio w Ośrodku).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!


ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/06/01

Zapytanie ofertowego na przeprowadzenie "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Pełna treść zapytania ofertowego [DOC]ŻYCZENIA

Opublikowany 2018/05/30

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy wszystkim Sprawującym rodzinną pieczę zastępczą za trud i zaangażowanie, poświęcenie i otwartość na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce otrzymują bezpieczną przystań, miłość i poczucie bezpieczeństwa.


Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/05/30

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/30

Wyniki postępowania na zapytanie ofertowe na usługi wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/28

Wyniki postępowania na zapytanie ofertowe - 6.5.1 Rozeznanie rynku na zadanie pn.: Usługa realizacji czynności przewidzianych dla asystenta rodziny w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Akademia Rodzica Zastępczego

Opublikowany 2018/05/22

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, nr projektu RPZP.07.06.00-32-K111/17 o nazwie: „Akademia Rodzica Zastępczego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 7.6  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie 20 kandydatów na rodziny zastępcze.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
1) Akademia Relacji:
Rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą (głównie rodziny zastępcze spokrewnione) otrzymają wsparcie szkoleniowe w ramach Akademii Relacji, a także zostaną objęci doradztwem indywidualnym z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniach. Tematyka szkoleń oraz warsztatów poświęcona będzie rozwijaniu umiejętności wychowawczych, radzeniu sobie z problemem agresji wśród dzieci i młodzieży oraz problematyce zarządzania sytuacją kryzysową. Zaplanowano również spotkanie z zakresu poradnictwa prawnego.

2) Akademia Dobrego Rodzica Zastępczego:
W ramach ADRZ uczestnicy przejdą cykl szkoleń przygotowujących do roli rodzica zastępczego. Szkolenie będzie realizowane według Programu Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Każdy z uczestników Akademii Dobrego Rodzica Zastępczego otrzyma świadectwo jej ukończenia. W ramach ADRZ przewidziano także stanowisko doradcy regionalnego ds. rodziny, który we współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Adopcyjnymi prowadzić będzie w regionie aktywne wsparcie na rzecz pieczy zastępczej i pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
(siedziba ROPS - ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 312)
Prosimy Państwa o rozpowszechnienie niniejszych informacji wśród potencjalnych beneficjentów (odbiorców projektu/rodzin). Pozwoli to na dotarcie do szerokiego grona osób, dla których powyższy projekt jest realizowany.

Więcej informacji >>KLIKNIJ<<Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/22

Wyniki postępowania na usługi przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/22

Wyniki postępowania na zapytanie ofertowe - 6.5.1 Rozeznanie rynku na zadanie pn.: Usługa udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej w miejscowości nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, dowozu i odwozu uczestników z Myśliborza do miejsca udostępnienia bazy oraz opieki nad dziećmi dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - dla maksymalnie 13 uczestników szkolenia, ich maksymalnie 9 podopiecznych oraz maksymalnie 2 wykładowców w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/05/21

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/21

Wyniki postępowania na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]INFORMACJA

Opublikowany 2018/05/16ULOTKA INFORMACYJNA [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/05/15

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji czynności przewidzianych dla asystenta rodziny w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/14

Wyniki postępowania na usługi przeprowadzenia terapii uzależnień w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/11

Wyniki postępowania na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/05/10

Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/10

Wyniki postępowania na usługi wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/05/09

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2018/05/09

Wyniki postępowania na usługę przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/05/08

Zapytanie ofertowe na usługę udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej w miejscowości nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, dowozu i odwozu uczestników z Myśliborza do miejsca udostępnienia bazy oraz opieki nad dziećmi dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - dla maksymalnie 13 uczestników szkolenia, ich maksymalnie 9 podopiecznych oraz maksymalnie 2 wykładowców w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyjasnienia do zapytania ofertowego

Opublikowany 2018/05/07

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia terapii uzależnień w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]Wyjasnienia do zapytania ofertowego nr 1

Opublikowany 2018/04/30

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/04/27

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia terapii uzależnień w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Unieważnieniu postępowania

Opublikowany 2018/04/26

Unieważnienie postępowania na usługę przeprowadzenia terapii uzależnień w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyjasnienia do zapytania ofertowego nr 1

Opublikowany 2018/04/24

Dotyczy zapytania ofertowego na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/04/23

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/04/23

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]INFORMACJA

Opublikowany 2018/04/19

Uprzejmie informujemy, że Pedagog w Punkcie Interwencji Kryzysowej będzie pełnić dyżur w dniu 30.04.2018 r. w godz. od 08.00 do 13.00 natomiast w dniu 02.05.2018 r. w godz. od 08.00 do 12.00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/04/17

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia terapii uzależnień w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2018/04/17

Zapytanie ofertowe na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]INFORMACJA

Opublikowany 2018/04/12INFORMACJA

Opublikowany 2018/04/12ŻYCZENIA

Opublikowany 2018/03/29INFORMACJA

Opublikowany 2018/03/28

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe kryteria łącznie tzn.:

 1. są w wieku 18-35 lat;
 2. są osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo;
 3. zamieszkują województwo zachodniopomorskie;
 4. nie uczą się ani nie szkolą.

 

Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup:

 1. osoby, które opuściły zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;
 2. osoby długotrwale bezrobotne;
 3. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne;
 4. osoby niepełnosprawne;
 5. kobiety.

 

Dzięki udziałowi w projekcie każdy uczestnik:

 1. uzyska pomoc doradcy zawodowego i psychologa w określeniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej;
 2. będzie miał możliwość płynnego posługiwania się w mowie i piśmie językiem angielskim;
 3. uzyska pomoc w zakresie pisania CV oraz listu motywacyjnego;
 4. skorzysta z kursów nadających uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

W ramach projektu 54 osób udział w kursach z branży:

 1. biurowej pracownik biurowy, księgowy);
 2. gastronomicznej (kucharz, kelner, barista);
 3. zdrowia i urody (kosmetyczka, masażysta);
 4. IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy).

 

Zachęcam do śledzenia strony internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.INFORMACJA

Opublikowany 2018/03/05KOMUNIKAT

Opublikowany 2017/12/29

Uprzejmie informujemy, że dzień 05 stycznia 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w MyśliborzuŻYCZENIA

Opublikowany 2017/12/21Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020

Opublikowany 2017/12/12

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020Protokół [PDF]KOMUNIKAT

Opublikowany 2017/12/05

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie uprzejmie informuje, że z uwagi na brak możliwości umieszczenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w  dniu 1 grudnia 2017 r. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rodzina jest najważniejsza” na 2018 r. termin rekrutacji ulega zmianie i będzie przedłużony do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 14. Pełna treść informacji [PDF]Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020

Opublikowany 2017/11/27

OGŁOSZENIE

w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020

Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia  23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020.

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27 listopada 2017 roku do 10 grudnia 2017 roku

 

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji  i dostarczyć do dnia 10 grudnia 2017 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprmysliborz.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Punkcie konsultacyjnym – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, pok. Nr 17.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

 Formularz [DOC]

Projekt uchwały [PDF]

Program [PDF]INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Opublikowany 2017/11/20

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 27.11.2017 r. do 10.12.2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018 – 2020.

 

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu (tablica ogłoszeń Starostwa), oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15(tablica ogłoszeń, Punkt konsultacyjny pok. Nr 17).

 

Myślibórz, 20 listopada 2017 r. Pełna treść informacji [PDF]ŻYCZENIA

Opublikowany 2017/11/08

To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”

                                                            Lewis Carroll

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Pomocy Społecznej składamy życzenia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Dużo sił i radości na dalsze lata pracy. Aby Państwu nigdy nie zabrakło energii, ciepła i wytrwałości. Niech każdy dzień przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Dziękujemy za zaangażowanie, za udzielaną pomoc i uśmiech, które są niejednokrotnie dla Państwa podopiecznych największych dobrem jakiego doświadczają, znakiem przywracającym wiarę we własne możliwości i nadzieję na lepsze życie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w MyśliborzuWyniki postępowania

Opublikowany 2017/10/30

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]KONKUR NA NAJLEPSZE POMYSŁY NA ZIMOWISKA

Opublikowany 2017/10/27

Fundacja ING Dzieciom od dwunastu lat działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez organizację bezpłatnych zimowisk w ośrodku fundacji w Wiśle. Do 20 listopada 2017 r. wszystkie organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze pomysły na zimowiska. Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w dwutygodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt zimowiska w całości pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wszelkie szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: 

https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu

 

Osoba do kontaktu:

Julia Piątkowska
Specjalista ds. komunikacji

Fundacja ING Dzieciom

 

ul. 11 Listopada 12, 43-460 Wisła

M +48 697-691-532

E julia.piatkowska@ingdzieciom.pl

www.ingdzieciom.pl

 


KONDOLENCJE

Opublikowany 2017/10/25

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Taty

naszej koleżanki Natalii

Pogrążonej w bólu rodzinie składamy wyrazy współczucia oraz łączymy się z nią w tym trudnym czasie

Dyrektor wraz z pracownikami 
Wyjasnienia do zapytania ofertowego IV

Opublikowany 2017/10/16

Dotyczy zapytania ofertowego na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]Wyjasnienia do zapytania ofertowego III

Opublikowany 2017/10/13

Dotyczy zapytania ofertowego na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]Wyjasnienia do zapytania ofertowego II

Opublikowany 2017/10/13

Dotyczy zapytania ofertowego na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]Wyjasnienia do zapytania ofertowego I

Opublikowany 2017/10/12

Dotyczy zapytania ofertowego na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/10/11

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego pn.: Usługa przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz opinii psychologicznych w okresie od 14 października do 30 listopada 2017 r. w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 .

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/10/09

Zapytanie ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/10/09

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]INFORMACJA

Opublikowany 2017/08/31

Uprzejmie informujemy, że dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/10/02

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRAWDZANIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/09/25

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz opinii psychologicznych w okresie od 14 października do 30 listopada 2017 r. w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/09/22

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego - 6.5.1 Rozeznanie rynku na zadanie pn.: Usługa szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 11 osób sprawujących pieczę zastępczą w dniach 25-29 września 2017 r. w czasie wyjazdowego szkolenia w Dziwnówku w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Energetyczny Tornister

Opublikowany 2017/09/18

31 sierpnia 2017r. o godzinie 10 :00  w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu odbyło się uroczyste wręczenie tornistrów z pełnym wyposażeniem szkolnym dzieciom, które po raz pierwszy szły do szkoły.

Akcja została zorganizowana przez PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną SA wraz z fundacją PGE w ramach projektu „Energetyczny Tornister „ Projekt zakładał obdarowanie dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji życiowej tornistrami zawierającymi pełne wyposażenie szkolne. Pierwszaki znalazły w tornistrach między innymi piórnik z pełnym wyposażeniem oraz kredki, farby, pędzelki zeszyty w kratkę, zeszyty w  linię, bloki rysunkowy i techniczny, papier kolorowy, plastelinę, nożyczki, zestaw bibuł a także worek na kapcie i czekoladkę.

Obdarowanych zostało 24 dzieci z gminy Myślibórz. Na uroczystym wręczeniu obecny był przedstawiciel PGE, Pan Marcin Kowalski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Błażej Kowzan , Pani Wioletta Rożniata, radna Gminy Myślibórz oraz Pani Iwona Madajczak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, które było koordynatorem całej akcji.

Dzieci oraz ich rodzice byli bardzo zadowoleni z otrzymanych plecaków. Mamy nadzieję , że akcja będzie kontynuowana także w następnym roku  i wspólnie ze Spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA będziemy mogli obdarować tornistrami pierwszaków z terenu całego Powiatu Myśliborskiego. Za ten rok serdecznie dziękujemy.

Opracowała: Magdalena Hryniewiecka-Rubinowska
Punkt Interwencji Kryzysowej.     


Galeria zdjęć >>KLIKNIJ<< [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/09/13

Zapytanie ofertowe na usługę szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 11 osób sprawujących pieczę zastępczą w dniach 25-29 września 2017 r. w czasie wyjazdowego szkolenia w Dziwnówku w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/09/11

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługę udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej w miejscowości nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, dowozu i odwozu uczestników z Myśliborza do miejsca udostępnienia bazy oraz opieki nad dziećmi dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - 11 uczestników szkolenia, ich 33 podopiecznych oraz 2 wykładowców w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/09/06

Zapytanie ofertowe na usługę udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej w miejscowości nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, dowozu i odwozu uczestników z Myśliborza do miejsca udostępnienia bazy oraz opieki nad dziećmi dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - 11 uczestników szkolenia, ich 33 podopiecznych oraz 2 wykładowców w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/09/01

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługę udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej w miejscowości nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, dowozu i odwozu uczestników z Myśliborza do miejsca udostępnienia bazy oraz opieki nad dziećmi dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - 11 uczestników szkolenia, ich 33 podopiecznych oraz 2 wykładowców w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść zawiadomienia [PDF]INFORMACJA

Opublikowany 2017/08/31

Uprzejmie informujemy, że dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/08/24

Zapytanie ofertowe na usługę udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej w miejscowości nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, dowozu i odwozu uczestników z Myśliborza do miejsca udostępnienia bazy oraz opieki nad dziećmi dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - 11 uczestników szkolenia, ich 33 podopiecznych oraz 2 wykładowców w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]KONDOLENCJE

Opublikowany 2017/08/21

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Wojciecha Szczepanowskiego

 wieloletniego radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, dobrego i serdecznego człowieka.

Pogrążonej w bólu rodzinie składamy wyrazy współczucia oraz łączymy się z nią w tym trudnym czasie.

Dyrektor wraz z pracownikami 
Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/08/04

Wyniki postępowania zapytania ofertowego na usługi przeprowadzenia terapii uzależnień w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/08/04

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługi przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/08/03

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługę realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/07/28

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na przeprowadzenie Programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Pełna treść zawiadomienia [PDF]OGÓLNODOSTĘPNE PORADNICTWO PRAWNE

Opublikowany 2017/07/28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza'', uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości korzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa prawnego.

Radca prawny przyjmuje Mieszkańców Powiatu w godzinach od 8oo do 12oo w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

Harmonogram dyżurów:

 • Sierpień – 25.08.2017;
 • Wrzesień – 29.09.2017;
 • Październik – 27.10.2017;
 • Listopad – 24.11.2017;
 • Grudzień – 15.12.2017.

Anna Norsesowicz
PCPR w Myśliborzu


ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/07/25

usługę realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOCX]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/07/25

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługę realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/07/21

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia terapii uzależnień w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOC]PIKNIK RODZINNY ,,SZANSA NA SUKCES"

Opublikowany 2017/07/20

PIKNIK RODZINNY
,,SZANSA NA SUKCES”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, serdecznie zaprasza Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym na piknik ,,Szansa na sukces”.

Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu przy ul. 11 Listopada 2 (,,SZKUNER”) w dniu 24.07.2017 r.  Zaczynamy od godz. 10ºº!

Celem spotkania jest pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych - osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce.

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da radość i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego pozbawionym? Tylko tyle i aż tyle!

Wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących opieki zastępczej, pragnących darować im możliwość wzrastania w miłości, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia zapraszamy również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu, ul. Północna 15, Tel. kont.: 95 747 23 03.SĄ DZIECI, KTÓRE CZEKAJA NA CIEBIE...

Opublikowany 2017/07/19Więcej informacji >>KLIKNIJ<<OGÓLNODOSTĘPNE PORADNICTWO PRAWNE

Opublikowany 2017/07/17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza'', uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości korzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa prawnego.

W miesiącu lipcu radca prawny przyjmuje Mieszkańców Powiatu w dniu 28.07.2017 r. w godzinach od 8oo do 12oo w siedzibie Starostwa Powiatowego Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 (pokój nr 54).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/07/13

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOCX]ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowany 2017/07/13

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOCX]INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Opublikowany 2017/07/13

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Opublikowany 2017/07/13

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść informacji [PDF]

OGÓLNODOSTĘPNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Opublikowany 2017/07/12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza'', uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości korzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego.

W miesiącu lipcu pedagog przyjmuje Mieszkańców Powiatu w dniu 13.07.2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, w miesiącu sierpniu - 10.08.2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Spotkania odbywają się w Myśliborzu w Punkcie Wsparcia Dziennego przy ul. Za Bramką 8 (parter Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu).

Anna Norsesowicz
PCPR w Myśliborzu

Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/07/10

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługi przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/07/04

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Sukcesywne dostawy poczęstunków dla dzieci w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Ogólnopolski Portal Wsparcia

Opublikowany 2017/07/03

Ogólnopolski Portal Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl” skierowany jest dla osób potrzebujących znajdujących się w sytuacji kryzysowej w celu ułatwienia dostępu do informacji i wsparcia ze strony Fundacji.

Fundacja „Znajdź Pomoc” oferuje wsparcie w postaci:

 • Subkonta ;
 • Konsultacji ze specjalistami ;
 • Pomocy wolontariusza ;
 • Pomocy przewodnika;
 • Zamieszczenia apelu online – wsparcie finansowe, spełnienie marzenia;
 • Darów rzeczowych;
 • Blogów;
 • Baz wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://www.znajdzpomoc.pl Konwencja praw dziecka

Opublikowany 2017/06/29

Pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wraz z uczniami klasy mundurowej oraz koła teatralnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w dniach 12 i 19 czerwca 2017 r. przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych. Dotyczyły one wzrostu świadomości oraz wiedzy dzieci w kwestii Konwencji Praw Dziecka oraz poszerzenia wiadomości dotyczących praw dziecka w środowisku rodzinnym i organizacji zajmujących się ochroną praw dziecka.

Zajęcia, które zostały zrealizowane w formie przedstawienia teatralnego, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Po zakończeniu przedstawienia każda klasa otrzymała plakat oraz plan lekcji z prawami dziecka. W zajęciach uczestniczyły szkoły podstawowe z Barlinka oraz Dębna.

 

 

 

 

 

 Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/06/28

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn. Usługa organizacji letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"- "I" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/06/28

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pełna treść zapytania [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/06/23

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia terapii zastępowania agresji w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/06/23

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługę realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/06/21

Zapytanie ofertowe sukcesywne dostawy poczęstunków dla dzieci w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/06/13

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/06/12

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na usługę realizacji czynności przewidzianych dla wychowawcy Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/06/08

Zapytanie ofertowe na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu"Rodzina jest najważniejsza"- "I" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania [PDF]Wyjaśnienie do informacji o wyniku postępowania

Opublikowany 2017/06/07

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usługę organizacji letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść informacji [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/06/07

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu biurowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/06/06

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usługę organizacji letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/06/06

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/06/06

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usługa realizacji czynności przewidzianych dla asystenta rodziny w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/31

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji czynności przewidzianych dla wychowawcy w Punkcie Wsparcia Dziennego z siedzibą w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/05/31

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/05/31

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn. :Usługa realizacji czynności przewidzianych dla kierownika Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Wyniki postępowania

Opublikowany 2017/05/30

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego na zadanie pn. : Dostawa sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Odpowiedź na pytanie

Opublikowany 2017/05/24

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść odpowiedzi na pytanie [PDF]Odpowiedź na pytanie

Opublikowany 2017/05/24

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść odpowiedzi na pytanie [PDF]Odpowiedź na pytanie

Opublikowany 2017/05/23

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść odpowiedzi na pytanie [PDF]Odpowiedź na pytanie

Opublikowany 2017/05/22

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść odpowiedzi na pytanie [PDF]Odpowiedź na pytanie

Opublikowany 2017/05/19

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść odpowiedzi na pytanie [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/17

Zapytanie ofertowe na na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/17

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/17

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu biurowego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany 2017/05/16

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/15

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji czynności przewidzianych dla kierownika Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

INFORMACJA

Opublikowany 2017/05/15

W związku z udziałem w Akcji Społecznej "DWIE GODZINY DLA RODZINY" informujemy, że w poniedziałek 15 maja 2017 roku czas pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu został skrócony o dwie godzinyZapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/08

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie zostało ogłoszone w bazie konkurencyjności na stronie internetowej. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plPełna treść zapytania ofertowego [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/08

Zapytanie ofertowe na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie zostało ogłoszone w bazie konkurencyjności na stronie internetowej. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plPełna treść zapytania ofertowego [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/05/08

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji czynności przewidzianych dla asystenta rodziny w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie zostało ogłoszone w bazie konkurencyjności na stronie internetowej. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plPełna treść zapytania ofertowego [PDF]Zawiadomienie o unieważnieniu

Opublikowany 2017/04/28

Zawiadomienie o unieważnieniu procedury dotyczącej wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi realizacji czynności przewidzianych dla asystenta rodzinyw ramach projektu"Rodzina jest najważniejsza" .

Pełna treść zawiadomienia[PDF]Zawiadomienie o unieważnieniu

Opublikowany 2017/04/28

Zawiadomienie o unieważnieniu procedury dotyczącej wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 11 rodzin w ramach projektu"Rodzina jest najważniejsza"

Pełna treść zawiadomienia[PDF]Zawiadomienie o unieważnieniu

Opublikowany 2017/04/28

Zawiadomienie o unieważnieniu procedury dotyczącej wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu"Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść zawiadomienia[PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/04/20

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji czynności przewidzianych dla asystenta rodziny w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany 2017/04/20

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na sługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Odpowiedź na pytanie

Opublikowany 2017/04/18

Odpowiedź na pytanie zadane do zapytania ofertowego na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść odpowiedzi na pytanie [PDF]Życzenia Wielkanocne

Opublikowany 2017/04/13

Zaproszenie na koncert

Opublikowany 2017/04/13

Odpowiedź na pytanie

Opublikowany 2017/04/13

Odpowiedź na pytanie zadane do zapytania ofertowego na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść odpowiedzi na pytanie [PDF]Modyfikacja zapytania ofertowego

Opublikowany 2017/04/12

Modyfikacja treści zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść modyfikacji zapytania ofertowego [PDF]

Pełna treść modyfikacji zapytania ofertowego [DOCX]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/04/11

Zapytanie ofertowe na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Pełna treść zapytania ofertowego [DOCX]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/04/07

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla członków 11 rodzin w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Pełna treść zapytania ofertowego [DOCX]DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRAWDZANIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH ZWIĄZANCYH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Opublikowany 2017/03/31

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Myśliborzu zaprasza do składania ofert na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych

Pełna treść informacji [PDF]


Podaruj 1%

Opublikowany 2017/03/20

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Opublikowany 2017/03/10

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora ds. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Pełna treść informacji [PDF]


Unieważnienie naboru

Opublikowany 2017/02/21

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. PFRON W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Pełna treść informacji [PDF]


Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowany 2017/02/20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, zawiadamia, że Oferent, który w ww. procedurze złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany w dniu 17 lutego 2017 r. na Wykonawcę ww. usługi realizowanej w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 17 lutego odstąpił od podpisania umowy.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowany 2017/02/17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zawiadomienia [PDF]Godziny dyżurów pedagoga Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie od 20.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

Opublikowany 2017/02/17

Godziny dyżurów pedagoga Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie od 20.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

Poniedziałek (20.02.2017 r.): w godz. 08:00 - 13:00
Wtorek(21.02.2017 r.): w godz. 08:00 - 13:00
Środa (22.02.2017 r.): w godz. 08:00 - 12:00
Czwartek(23.02.2017 r.): w godz. 8:00 - 11:00
Piątek (24.02.2017 r.): w godz. 08:00 - 11:00


Ogłoszenie o konsultacjach

Opublikowany 2017/02/16

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 814 ze zm.) oraz § 19 załącznika doUchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: przedkłada do konsultacji z instytucjami i organizacjami projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021 ".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 16lutego 2017 rokudo 1 marca 2017 roku.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania opinii i dostarczyć do dnia 1 marca 2017roku do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprmysliborz.pl. Uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać także bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu, pokój nr 5.

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

Program Przeciwdziałania Przemocy - projekt [PDF]

Formularz zgłaszania opinii [DOC]

Formularz zgłaszania opinii [PDF]


Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/02/14

Zapytanie ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/02/10

Zapytanie ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

Opublikowany 2017/02/09

Fundacja EY rozpoczęła nabór do VI edycji projektu Akademii Świadomego Rodzica. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencji pozwalających na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Uczestnictwo w Akademii Świadomego Rodzica pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża także rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia zawodowego. Projekt uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Pełna treść informacji [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/02/09

Zapytanie ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOCX]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [PDF]

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia [DOCX]

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia [PDF]

Załącznik nr 3 - Umowa na zakup usługi - projekt [DOCX]

Załącznik nr 3 - Umowa na zakup usługi - projekt [PDF]Unieważnienienie procedury

Opublikowany 2017/02/09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zawiadamia o konieczności unieważnienia procedury dotyczącej wyboru Wykonawcy na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza" .

Pełna treść informacji [PDF]Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

Opublikowany 2017/02/09

W trybie § 4 pkt.3 i § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej projektu dokumentu pn. "Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017- 2021".

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, na tablicy ogłoszeń Starostwa, stronie internetowej www.powiatmysliborski.pl, na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz na stronie internetowej: www.pcprmysliborz.pl. lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74- 300 Myślibórz, pokój nr 5.

Termin rozpoczęcia konsultacji- 7 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji.

Czas trwania konsultacji- 14 dni.

Pełna treść informacji [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/02/02

Zapytanie ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/02/01

Zapytanie ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]Modyfikacja zapytania ofertowego

Opublikowany 2017/02/01

Modyfikacja treści zapytania ofertowego na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść modyfikacji zapytania ofertowego [PDF]Regulamin rekrutacji

Opublikowany 2017/01/30

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rodzina jest najważniejsza" w 2017 roku.

Regulamin do pobrania [PDF]Modyfikacja zapytania ofertowego

Opublikowany 2017/01/30

Modyfikacja treści zapytania ofertowego na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść modyfikacji zapytania ofertowego [PDF]Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2017/01/27

Zapytanie ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu "Rodzina jest najważniejsza".

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [DOCX]

Załącznik nr 1 - oferta cenowa [PDF]

Załącznik nr 2 - Umowa na zakup usługi - projekt [DOCX]

Załącznik nr 2 - Umowa na zakup usługi - projekt [PDF]Spotkanie z Kolędą

Opublikowany 2017/01/09


Życzenia Świąteczne

Opublikowany 2016/12/23

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE- PFRON

Opublikowany 2016/11/29

      Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 15.11.2016r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.
      Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.
      Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:
- obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- obszar D – likwidacja barier transportowych;
- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
- obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

Nagrodzone i wyróżnione prace

KONKURS PLASTYCZNY "NAJWAŻNIEJSZE - SZACUNEK" ROZSTRZYGNIĘTY

Opublikowany 2016/11/24

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w ramach projektu "Mogę wszystko" finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zorganizowało konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku od 6 do 16 lat pt. "Najważniejsze - Szacunek". Prace należało dostarczyć do dnia 24 października 2016 r.

Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka, bezinteresownym działaniu na rzecz innych, uwrażliwienie ich na wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na wiek, pochodzenie, inny kolor skóry i wyznanie oraz reagowanie na wszelkie przejawy przemocy.

W dniu 15 listopada 2016 na posiedzeniu Zespołu ds. tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Myśliborskim zostali wyłonieni zwycięzcy/laureaci konkursu w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I -szkoły podstawowe klasy I-III
Marta Izak - SP Nr 1 Dębno

Kategoria II -szkoły podstawowe klasy IV-VI
Zofia Włodkowska - Moszej - SP Nr 1 Dębno
Daniel Łakomy - SP Nawrocko
Aleksandra Szawarska - SP Nr 2 Myślibórz
v Kategoria III -szkoły gimnazjalne
Żadna ze złożonych prac nie spełniała wymogów formalnych

Kategoria IV-szkoły ponadgimnazjalne
Amanda Bachniuk - ZSP Nr 3 Myślibórz

Uznano, iż z 22 prac niespełniających wymogów formalnych, 3 prace zasługują na wyróżnienie, które otrzymali:

Malwina Wojewoda - GP Dębno
Oktawia Sierpnińska - GP Dębno
Adrian Duczek - SP Nr 1 Dębno.

Nagrody zwycięzcom wręczono w dniu 19 listopada 2016 r. podczas uroczystego podsumowania realizacji projektu.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i bardzo dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac oraz zaangażowanym nauczycielom.

Anna Norsesowicz
Z-ca Dyrektora

Nagrodzone i wyróżnione prace

Życzenia

Opublikowany 2016/11/21

      "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim
pracownikom Pomocy Społecznej składamy życzenia
spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech każdy dzień przynosi zadowolenie oraz oczekiwane
efekty.
Wiary we własne możliwości i umiejętności oraz
wielu sukcesów, które budują wspólne dobro.
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Myśliborzu"Mogę Wszystko"

Opublikowany 2016/09/07

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt "Mogę wszystko", w ramach którego tworzy system działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie m. in. poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej/dotkniętej przemocą w rodzinie i obecnie przebywającej w pieczy zastępczej. Realizacja projektu będzie trwała do 30 listopada 2016 r. Dzieci i młodzież uczestniczącą w projekcie wyłonił zespół, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Myśliborskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, kuratorów sądowych, Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Barlinka, Dębna i Myśliborza.
Naszym uczestnikom zaoferowano:

- terapię w czasie kolonii letnich, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia,
- wyjazd do kina i centrum zabaw, który odbył się pod koniec sierpnia,
- piknik rodzinny we wrześniu,
- spotkania terapeutyczne w październiku i/lub listopadzie,
- spotkanie na zakończenie projektu w listopadzie br.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współfinansowaniu wkładu własnego wspólnie z Powiatem Myśliborskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przez Gminy: Barlinek, Dębno i Myślibórz, z których pochodzą uczestnicy projektu.

Anna Norsesowicz, Z-ca DyrektoraPilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Opublikowany 2016/08/30

 

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach "Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" na semestr zimowy 2016/2017 przyjmowane będą od dnia 1 września 2016 r. do dnia 10 października 2016 r.

               Ponadto informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2016 r. mija termin składania wniosków w ramach Modułu I.

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym:

Obszar A- likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,


Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Wniosek „O” - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie    informacyjnym:

Zadanie 1 : pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 
Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


 

Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 

 

Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie  3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,


Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie  4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku  lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wkładka do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaproszenie do udziału w konkursie

Opublikowany 2016/08/23

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w ramach projektu "Mogę wszystko" finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2016 serdecznie zaprasza szkoły powiatu myśliborskiego do udziału w konkursie plastycznym "Najważniejsze-Szacunek."
      Celem konkursu jest promowanie zachowań opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka, bezinteresownie działanie na rzecz innych, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przejawy dyskryminacji ze względu na wiek pochodzenie , inny kolor skóry czy wyznanie, reagowanie na wszelkie przejawy przemocy.
      Konkurs rozpocznie się 10 września a zakończy w miesiącu listopadzie 2016r.wręczenień dyplomów i nagród.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Regulamin konkursu

Zaproszenie na warsztaty

Opublikowany 2016/08/05

      Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" zaprasza na warsztaty pn. "Ból pleców. Rodzaje i przyczyny, a także sposoby radzenia sobie z nim", które odbędą się 20 sierpnia 2016 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myśliborzu, ul. Kamienna 20.
      Warsztaty to jedno z działań projektu "Od sprawności do samodzielności" realizowanego w ramach programu dotacyjnego Fundacji PZU "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU".
      Celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi. Niniejsze warsztaty są jedną z form takiego wsparcia. Oprócz środowiska osób niepełnosprawnych do skorzystania z warsztatów zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych tematem.
Program warsztatów:
1. Wyjaśnienie problemu i przyczyn powstawania schorzeń kręgosłupa. Sposoby zapobiegania bólu pochodzenia kręgosłupowego. 10.00 - 10.45
2. Przerwa kawowa 10.45.- 11.00
3. "Szkoła pleców" - profilaktyka zachowawcza przed bólem kręgosłupa, w trakcie bólu i po przebytym bólu. Audiowizualne instrukcje ćwiczeń. Program ćwiczeń na zmniejszenie obciążeń kręgosłupa. Nauka dopasowywania pozycji i ruchów w życiu codziennym. Świadomość ergonomiczna. Sporty, których należy unikać przy problemach kręgosłupa. 11.00 - 12.30
4. Przerwa kawowa. 12.30 - 12.45
5. Wykorzystanie Aplikacji Kinesiotapingu w leczeniu bólu pochodzenia kręgosłupowego. Pokaz i nauka wykorzystania aplikacji przeciwbólowych.
13.15 - 14.00
Chęć udziału w warsztatach proszę zgłaszać drogą mailową: s.pomocnadlon@op.pl lub tel. 793 785 594 do 18.08.2016r.
Liczba miejsc ograniczona.

Senior-WIGOR

Opublikowany 2016/07/07

      Informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2016. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020. Oferty konkursowe mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. W bieżącym roku na realizację Programu przeznaczono 40 mln zł.
      Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać / przesyłać na adres Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem "Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016" do 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).
      Ocenę formalną i wstępną ocenę merytoryczną przeprowadza wojewoda. Ostatecznej oceny złożonych ofert dokonuje na bieżąco minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Pragnę zwrócić uwagę, że składane oferty będą rozpatrywane w kolejności wpływu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
      Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce seniorzy/aktywne starzenie - Konkursy Senior-WIGOR.

Warsztaty dotyczące wolontariatu

Opublikowany 2016/06/23

       W dniu 21 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące wolontariatu. Zainteresowani uczniowie mogli spotkać się z wolontariuszkami z Myśliborskiego Centrum Wolontariatu -Justyną Kucharską oraz Nikoliną Teodorczyk. Wolontariuszki omówiły ideę wolontariatu i zachęcały do angażowania się w akcje i stałą pomoc osobom potrzebującym.
       Gościem specjalnym spotkania była Pani Iwona Madajczak- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, która opowiedziała młodzieży o rodzinnej pieczy zastępczej oraz zadaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz poprosiła o współpracę w projekcie, który rozpocznie się od września. Ideą podjętej prelekcji jest wolontariat młodzieży na rzecz dzieci pieczy zastępczej z Powiatu Myśliborskiego w różnych formach między innymi na wspólnym spędzaniu wolnego czasu, zabawie oraz pomocy w nauce. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali obu wystąpień.
       Mamy nadzieję na zainteresowanie młodzieży taką formą współpracy oraz propagowanie wolontariatu na rzecz pieczy zastępczej.


Zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych

Opublikowany 2016/06/23

       Pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wraz z uczniami klasy mundurowej oraz koła teatralnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w dniach 9 i 16 czerwca 2016 r. przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych. Dotyczyły one wzrostu świadomości oraz wiedzy dzieci w kwestii Konwencji Praw Dziecka oraz poszerzenia wiadomości dotyczących praw dziecka w środowisku rodzinnym i organizacji zajmujących się ochroną praw dziecka.
       Zajęcia, które zostały zrealizowane w formie przedstawienia teatralnego, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Po zakończeniu przedstawienia każda klasa otrzymała plakat oraz plan lekcji z prawami dziecka. W zajęciach uczestniczyły szkoły podstawowe z Golenic, Kierzkowa, Nowogródka Pomorskiego oraz Nawrocka.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko pracy "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

Opublikowany 2016/05/10

       OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze


na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Myśliborzu do zatrudnienia na stanowisku Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wybrana została Pani Dorota Parniewicz zamieszkała w Sumiak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dorota Parniewicz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Dyrektor
Iwona Madajczak

Zaproszenie do udziału w konkursie

Opublikowany 2016/06/14

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w konkursie Fotograficznym.
Konkurs ten jest elementem realizowanego projektu pn. „Poznaj, zrozum, zaakceptuj” w ramach „Prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego. Celem głównym projektu jest edukacja obywatelska w zakresie przełamywania stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych. Poprzez wykorzystanie artystycznych form przekazu projekt ma zainteresować i nauczyć sprawnych członków społeczeństwa przełamywania barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Działania przewidziana w projekcie maja również na celu unaocznienie praw osób niepełnosprawnych - a zwłaszcza tego podstawowego prawa, które daje im pełną możliwość podmiotowego uczestnictwo w życiu społeczny.

Konkurs fotograficzny odbywa się pod hasłem „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”. Jest skierowany zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest ukończenie 16 roku życia oraz miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Udział w projekcie można traktować jako zabawę, formę aktywizacji, terapii dla osób niepełnosprawnych, wyzwanie dla osób pełnosprawnych! Konkurs ma zintegrować społeczeństwo oraz zachęcić do bliższego przyjrzenia się, zastanowienia nad życiem osób niepełnosprawnych, nad wzajemnymi relacjami, kwestią wykluczenia, pokonywania barier.

Dla zwycięzców konkursu w ramach nagrody oraz wyróżnień przewidziano:
- trzy równorzędne „pierwsze” nagrody w postaci – TABLETÓW;
- nagrodę publiczności - KOSZ ZE SŁODYCZAMI;
- wyeksponowanie nadesłanych zdjęć na portalach internetowych wSzczecinie, Facebook Stowarzyszenia, stronie internetowej kampanii;
- prezentację multimedialną ze zwycięskimi pracami, która zostanie wyświetlona w trakcie trwania Ceremonii zakończenia projektu, Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie.
- stworzenie unikatowego KALENDARZA NA 2017 ROK z trzynastoma najlepszymi zdjęciami.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo niebawem na stronie internetowej Stowarzyszenia tecza.org.pl, oraz na stronie Facebook organizatora. Szczegółowy harmonogram oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu zostaną przesłane do Państwa we wrześniu.
Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o realizowanym przedsięwzięciu wśród lokalnej społeczności, a także wśród organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

z poważaniem,
Alicja Zołotucho
Prezes Stowarzyszenia “Tęcza”

Kontakt z organizatorem:
Tel. (091) 307 06 46
tel. 500 009 865
email: konkurs@tecza.org.pl

Dzień Rodzicielstwa zastępczego

Opublikowany 2016/05/30

       Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jakiej może podjąć się człowiek. Przyjąć do rodziny dziecko, ofiarować mu swoją miłość, dzielić z nim radości i smutki oraz wprowadzać je w dorosłe życie.
       Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w imieniu własnym oraz Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, życząc wielu sił, zrozumienia, cierpliwości i wytrwałości, składam podziękowania Rodzinom zastępczym oraz Prowadzącym rodzinne domy dziecka za trud, poświęcenie, troskę oraz opiekę, którymi każdego dnia Rodziny darzą swoich podopiecznych. Państwa poświęcenie się idei rodzicielstwa zastępczego pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska. Dzięki Państwu dzieci wiedzą, jak wygląda dom pełen miłości i ciepła, w jaki sposób wkraczać w dorosłość i stać się dobrym człowiekiem.
       Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji.

Danuta Patkowska
Starosta MyśliborskiBezpłatne spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami"

Opublikowany 2016/05/25

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Nabór na stanowisko pracy "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

Opublikowany 2016/05/10

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - umowa o pracę, w systemie zadaniowego czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się tutaj

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajduje się tutaj


Konkurs grantowy ,,Czas na remont 2016"

Opublikowany 2016/05/09

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu uprzejmie informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy "Czas na Remont 2016" .
Konkurs skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych oraz na doposażenie placówek.
Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). Każdy adresat może złożyć 1 wniosek.
Szczegółowe informacje dot. konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 25 maja 2016 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: "Czas na Remont 2016"

Anna Norsesowicz
Zastępca DyrektoraZawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowany 2016/04/12

Zawiadomienie
o wyborze oferty na prowadzenie usług nadzoru budowlanego

Niniejszym informuję, że w wyniku zapytania ofertowego, na prowadzenie usług nadzoru budowlanego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
MirProBud
Mirosław Kaup
oś. Piastów 11
74-300 Myślibórz

Cena ofertowa brutto: 4,00 zł za jedną pozycję sprawdzonego kosztorysu.
Uzasadnienie: wybrano ofertę z najniższą ceną.
DYREKTOR
Iwona Madajczak


Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikowany 2016/04/07

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie" wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę:
POMOC PSYCHOLOGICZNA EDUKACYJNO - SZKOLENIOWA I MEDIACJE Małgorzata Modrzejewska ze Szczecina.

Uzasadnienie:
Oferta przedstawiona przez Panią Małgorzatę Modrzejewską spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Cena, którą zawierała oferta spełnia wcześniej przyjętą stawkę przeznaczoną na należyte przeprowadzenie programu.
Przedłożone dokumenty potwierdzają odpowiednie wykształcenie oferenta, udział w warsztatach i konferencjach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz duże doświadczenie i staż pracy w obszarze przemocy w rodzinie dające gwarancję solidnego i należytego przeprowadzenia zleconego programu korekcyjno -edukacyjnego.

DYREKTOR Iwona Madajczak
Myślibórz, dnia 6 kwietnia 2016 r.


Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego

Opublikowany 2016/04/06

       Ogłoszenie Nr 2/2016 Starosty Myśliborskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim
Pełna treść ogłoszenia [format *.PDF]Nabór ofert na prowadzenie usług nadzoru budowlanego

Opublikowany 2016/04/04

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE USŁUG NADZORU BUDOWLANEGO


Szczegóły


DODATEK WYCHOWAWCZY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

Opublikowany 2016/03/31

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, uprzejmie informuje o możliwości składania od dnia 01.04.2016 r. wniosków o przyznanie dodatku wychowawczego na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej/rodzinie pomocowej/rodzinnym domu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie do ukończenia 18 roku życia.
       Wnioski dostępne będą od dnia 01.04.2016 r. w siedzibie PCPR w Myśliborzu (pokój nr 6), na stronie internetowej: www.pcprmysliborz.pl, w zakładce - wnioski do pobrania - piecza zastępcza.

Anna Norsesowicz, Z-ca Dyrektora


Życzenia Świąteczne

Opublikowany 2016/03/25
Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2016 roku

Opublikowany 2016/03/23

 

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że Powiat Myśliborski w 2016 roku  realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. "Aktywny samorząd"

               Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski należy składać w terminach:

MODUŁ I

1) od 23 marca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

MODUŁ II

1) od 23 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.

 

Wnioski do pobrania


Zapytanie ofertowe

Opublikowany 2016/03/21

       Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Pełna treść zapytania [format *.PDF]Program "Rodzina 500+"

Opublikowany 2016/03/04

      Na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Świadczenie to zostało wprowadzone do systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej i ma formę dodatku wychowawczego do otrzymywanych przez rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w wysokości 500 zł.

       Dodatek wychowawczy otrzyma rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka niezależnie od dochodu na dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak nie dłużej niż na okres faktycznego przebywania dziecka w pieczy zastępczej. Dodatek wychowawczy będzie przyznawany na wniosek decyzją administracyjną. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Ważne terminy!

       W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia). Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

       Druki dostępne będą od 1 kwietnia br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pokój nr 6, ul. Północna 15, 74- 300 Myślibórz.

       Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu osobiście bądź telefonicznie pod numerem (95) 747 23 03, wew.15.


Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznej

Opublikowany 2016/03/01

       Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018".

Pełna treść protokołuOgłoszenie Starosty Myśliborskiego

Opublikowany 2016/02/25

       Ogłoszenie Nr 1/2016 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim
Pełna treść ogłoszenia [format *.PDF]Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Opublikowany 2016/02/18

       Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 17 lutego 2016 r. ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Szczegółowe informacje


       Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
       Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Karta Dużej Rodziny

Opublikowany 2016/02/12

      Intermarche Andalia Sp. z o.o. w Myśliborzu i Dębnie informuje, że jest partnerem KARTY DUŻEJ RODZINY. Posiadaczy Karty Dużej Rodziny zapraszamy na zakupy z 5% rabatem, z wyłączeniem artykułów tytoniowych i alkoholowym, od dnia 25.01.2016 r.
      Intermarche Myślibórz i Intermarche Dębno zaprasza na zakupy od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 do 21:00 oraz w niedzielę od godziny 9:00 do 20:00Rodzina 500+ i projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Opublikowany 2016/02/09

      Informujemy o Rządowym programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Rodzina 500+".
Szczegóły programu
oraz o projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Szczegółowe informacje

Bezpłatna pomoc prawna

Opublikowany 2016/02/09

      Informujemy o bezpłatnych usługach prawnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2016.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez radcę prawnego lub adwokata
w następujących godzinach

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Spokojna 13, parter pokój nr 7
tel. 95 747 03 33

poniedziałek od 14:00 do 18:00
wtorek od 13:00 do 17:00
środa od 14:00 do 18:00
czwartek od 13:00 do 17:00
piątek od 14:00 do 18:00
zmiennie w co drugi piątek od 8:30 do 12:30


Urząd Miejski w Dębnie
ul. Piłsudskiego 5, parter pokój nr 7
tel. 95 760 30 02 wew. 114

poniedziałek od 14:30 do 18:30
wtorek od 14:30 do 18:30
środa od 14:30 do 18:30
czwartek od 14:30 do 18:30
piątek od 14:30 do 18:30
zmiennie w I, III i V tygodniu od 15:00 do 19:00


Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku
ul. Lipowa 3, I piętro
tel. 95 747 52 44
poniedziałek od 13:00 do 17:00
wtorek od 8:30 do 12:30
środa od 8:00 do 12:00
czwartek od 8:30 do 12:30
piątek od 8:00 do 12:00
zmiennie w co drugi piątek od 13:00 do 17:00


Bal Karnawałowy

Opublikowany 2016/02/05

      W dniu 4 lutego 2016 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury odbył się Bal karnawałowy zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. Uroczystość zaszczycili m.in.: Starosta Myśliborski - Danuta Patkowska, Wicestarosta - Mariusz Norsesowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myśliborzu - Elżbieta Ligenza, rodzice zastępczy oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.
Część oficjalną rozpoczął Klub Tańca Towarzyskiego ESTERA z Myśliborza pokazem tańców latynoamerykańskich oraz towarzyskich. Następnie pracownicy PCPR w Myśliborzu przy współpracy młodzieży z Powiatu Myśliborskiego zainscenizowali Rzepkę J. Tuwima. Wróżki poprowadziły przybyłe dzieci i młodzież przez szereg konkursów i zabaw. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i dyskoteką.

Anna Norsesowicz
Z- ca Dyrektora PCPR
w Myśliborzu


Galeria zdjęć
Podziękowania

Opublikowany 2016/02/05

      Podziękowania za pomoc przy organizacji balu karnawałowego dla dzieci z rodzin zastępczych w dniu 04 lutego 2016 r. :
1) Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu,
2) Myśliborskiemu Ośrodkowi Kultury- Panu Dariuszowi Skawińskiemu wraz z personelem ( za udostępnienie sali wraz z pełnym oprzyrządowaniem, pomoc przy obsłudze zabawy), szczególnie Panu Zbigniewowi Fatydze za obsługę techniczną i prowadzenie inscenizacji oraz Pani Jolancie Czaczka- klub "ESTERA"- za pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu dzieci z powiatu myśliborskiego,
3) Dębnowskiemu Ośrodkowi Kultury,
4) Powiatowemu Urzędowi Pracy w Myśliborzu,
5) Urzędowi Miasta i Gminy Myślibórz,
6) Szkole Podstawowej Nr 3,
7) Pani Krystynie Matuszak- z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myśliborzu,
8) Pani Katarzynie Czerwińskiej- z Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,
9) młodzieży z powiatu myśliborskiego- za udział w inscenizacji,
10) Pani Arlecie Bielaszewskiej,
11) Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie,
12) Kancelarii Radców Prawnych Leś- Hatys Domina.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Opublikowany 2016/02/02

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu
w sprawie przyjęcia do realizacji
"Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018".

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacja

Opublikowany 2015/12/14

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Dzień pracownika socjalnego

Opublikowany 2015/11/20

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu własnym oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu życzę wszelkiej pomyślności, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był źródłem motywacji do dalszego działania.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizacji działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzę, aby nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości.

                                                                                                                        Anna Norsesowicz

                                                                                                                           Z ca Dyrektora

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacja o wyniku naboru

Opublikowany 2015/11/04

                       Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacja

Opublikowany 2015/10/16

                       Niniejszym informuję, iż z dniem 5 października 2015 roku zmianie ulegnie numer całodobowego telefonu kontaktowego w Punkcie interwencji kryzysowej. W związku  z powyższym w razie interwencji proszę o kontakt pod numerem telefonu - 669 606 604.


Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Nabór na stanowisko pracy "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

Opublikowany 2015/10/14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę na zastępstwo, w systemie zadaniowego czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

15 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

Opublikowany 2015/10/14

15 października obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Ma on przypominać wszystkim o potrzebach osób dotkniętych brakiem lub uszkodzeniem wzroku, którzy chcą żyć tak jak reszta społeczeństwa. Bez barier i ograniczeń. 

 W tym szczególnym dniu, w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz własnym, życzę wszystkim osobom z dysfunkcją wzroku, optymizmu i konsekwencji w realizacji marzeń, akceptacji społecznej oraz zdrowia i pomyślności.

                       Anna Norsesowicz

                                                                                    Zastępca Dyrektora

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zaproszenie na konferencję

Opublikowany 2015/10/12

            Fundacja Szansa dla Niewidomych oddział w Szczecinie, rozpoczynając kampanię informacyjną dotyczącą środowiska osób niepełnosprawnych w ramach II edycji zachodniopomorskich obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski zaprasza na konferencję "Otwórz Oczy - Zobacz  Więcej".

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacja o wynikach naboru

Opublikowany 2015/10/08

Uprzejmie informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko pracy -Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacja

Opublikowany 2015/10/05

                         W oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 ze zm.) który stanowi, iż do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  informuję, iż w tutejszym Centrum wsparcia udzielają następujący specjaliści:

Przeczytaj pozostałą część wpisu »
`